A. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dana APBN keadaan s/d April 2012
                     
SATKER Target Satu Tahun Penyerapan Dana Sampai Bulan Ini Pelaksanaan Fisik s/d Bulan Ini
Target Realisasi Target Realisasi
Anggaran (Rp) Bobot  (%) Rp. (%) Rp. (%) Fisik (%) TTB (%) Fisik (%) TTB (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
DINAS 55.437.650.000 100,00 19.583.609.600 35,33     13.145.460.800      23,71 35,33 35,33 29,38 29,38
03 DEKON 16.149.400.000 100,00       11.366.711.600     70,38       1.381.443.450        8,55       70,38       70,38       31,03       31,03
04 DEKON          5.546.905.000 100,00        2.008.953.500     36,22       1.012.024.200      18,24       36,22       36,22       40,32       40,32
04 TP          1.708.500.000 100,00        1.457.342.000     85,30       1.202.581.900      70,39       85,30       85,30       85,30       85,30
07 DEKON          1.558.600.000 100,00           446.107.500     28,62          278.618.850      17,88       28,62       28,62       22,35       22,35
07 TP          3.100.000.000 100,00        1.540.280.000     49,69       1.786.288.400      57,62       49,69       49,69       60,00       60,00
08 DEKON          2.714.945.000 100,00           915.915.000     33,74          184.504.000        6,80       33,74       33,74       16,26       16,26
08 TP         24.659.300.000 100,00        1.848.300.000      7,50       7.300.000.000      29,60         7,50         7,50       20,00       20,00
                     
UPTD          4.439.000.000 100,00        1.229.334.000     27,69          555.734.400      12,52       27,69       27,69       21,58       21,58
BPTPH PANGAN (DK)          4.439.000.000 100,00        1.229.334.000     27,69          555.734.400      12,52       27,69       27,69       21,58       21,58
TOTAL         59.876.650.000           100,00       20.812.943.600 34,76     13.701.195.200      22,88       34,76 34,76       28,80       28,80
B. Laporan Realisasi Fisik Keuangan Dana APBD (keadaan s/d April 2012)
               
No Bidang/Subag/UPTD  DPA-SKPD Pagu Dana Realisasi Keuangan Keuang  Fisik  Sisa Dana
 ( Rp ) ( Rp ) (%) (%) ( Rp )
               
  Belanja Langsung      21.956.008.800               701.751.639 3,20         3,41         21.956.008.800
  Belanja Tidak Langsung      15.451.738.000            4.742.097.850 30,69       30,69         10.709.640.150
  Total DPA-SKPD      37.407.746.800            5.443.849.489 14,55       14,68         32.665.648.950
  Belanja Langsung                   523.588.120      
1 Sekretariat DPA-SKPD         813.864.610               294.742.911 36,22       36,22              813.864.610
2 Bidang Tanaman Pangan DPA-SKPD      6.000.000.000                 37.742.350 0,63         0,63           6.000.000.000
3 Bidang Hortikultura  DPA-SKPD      1.039.733.500                                  - 0,00               -           1.039.733.500
4 Bidang PPHP DPA-SKPD         520.892.000                 98.140.859 18,84       18,84              520.892.000
5 Bidang PLA/PSP DPA-SKPD    11.781.215.000                 92.962.000 0,79         0,79         11.781.215.000
6 UPTD BBI-PPH DPA-SKPD      1.295.555.590                 64.986.925 5,02         7,12           1.295.555.590
7 UPTD BPSB-TPH DPA-SKPD         281.380.100                 66.191.834 23,52       25,00              281.380.100
8 UPTD BPTPH DPA-SKPD         223.368.000                 46.984.760 21,03       27,86              223.368.000
  JUMLAH      21.956.008.800               701.751.639             21.956.008.800
 

Sumber : Dinas Pertanian TPH  NTB